Αντώνης Πέττας – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ζωγράφου Reviewed by Momizat on . Ο Αντώνης Πέττας, µετά από απουσία 8 ετών περίπου, κατεβαίνει ξανά στο πολιτικό στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε µία µάλιστα δύσκολη συγκυρία για τους ΟΤΑ, ζη Ο Αντώνης Πέττας, µετά από απουσία 8 ετών περίπου, κατεβαίνει ξανά στο πολιτικό στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε µία µάλιστα δύσκολη συγκυρία για τους ΟΤΑ, ζη Rating: 0
You Are Here: Home » Σε πρώτο πρόσωπο » Αντώνης Πέττας – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ζωγράφου

Αντώνης Πέττας – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ζωγράφου

Αντώνης Πέττας – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ζωγράφου

Ο Αντώνης Πέττας, µετά από απουσία 8 ετών περίπου, κατεβαίνει ξανά στο πολιτικό στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε µία µάλιστα δύσκολη συγκυρία για τους ΟΤΑ, ζητώντας την ψήφο των δηµοτών προκειµένου να υλοποιήσει το όραµά του για τον ∆ήµο Ζωγράφου.

 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο zografopolis web TV, ο Αντώνης Πέττας ανακοίνωσε για πρώτη φορά και επίσηµα την επιθυµία του να λάβει µέρος στις ερχόµενες δηµοτικές εκλογές και έδωσε το στίγµα του προεκλογικού του αγώνα και του προγράµµατός του.

 

Η συνέντευξη ξεκίνησε σχολιάζοντας το πρωτόγνωρο για τον ∆ήµο µας γεγονός ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον 8 διαφορετικά ψηφοδέλτια στις ερχόµενες εκλογές.

∆ήλωσε ότι χαίρεται που υπάρχουν τόσες υποψηφιότητες, διότι αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν φιλοδοξία να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα προβλήµατα της πόλης µας. Αρκεί αυτή η φιλοδοξία των ανθρώπων να διοχετεύεται για τον συγκεκριµένο σκοπό της προσφοράς και όχι για προσωπικούς λόγους.

 

Ρωτήσαµε για ποιο λόγο λαµβάνει µέρος στις εκλογές και τι καινούργιο προσδοκά ότι θα δώσει η δική του υποψηφιότητα.

Μας απάντησε ότι καταρχάς δεν προσωποποιεί τις εκλογές αλλά πρωτίστως πιστεύει ότι µόνο µία οµάδα ανθρώπων µε σύνθεση απόψεων και από κοινού αγώνας για προσφορά µπορεί να επιτύχει πράγµατα.

Πιστεύει ότι στην εποχή µας δεν υπάρχουν «Μεσσίες» που µπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήµατα, και ότι φιλοδοξεί να δώσει µία καινούργια πρόταση δεσµευόµενος ότι θα είναι πρώτος µεταξύ ίσων συνεργατών. ∆ηλώνει ότι δεν ήρθε να σώσει την Πόλη, αλλά να συµβάλλει µε την εµπειρία του, τις γνώσεις του αλλά πάνω απ΄όλα µε την κατάθεση ψυχής που θα κάνει προκειµένου να επιλυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήµατα.

 

Ο Αντώνης Πέττας δηλώνει ότι δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην νυν διοίκηση αλλά ούτε και στην προηγούµενη. Πιστεύει ότι για πολλά χρόνια κάποια προβλήµατα έχουν βαλτώσει στην Πόλη µας και φιλοδοξεί ότι θα συµβάλλει στην επίλυσή τους.

 

Στον προεκλογικό του αγώνα δεσµεύεται ότι δεν θα τάξει ότι θα δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήµατα, δεν πιστεύει σε σκόρπιες λύσεις χωρίς αρχή και τέλος.

 

∆ηλώνει κατηγορηµατικά στην συνέντευξή του ότι όραµά του είναι η Πόλη του Ζωγράφου να αποκτήσει επιτέλους ταυτότητα όπου οι κάτοικοί του θα είναι περήφανοι για την πόλη τους. ∆εν θέλει η Πόλη του Ζωγράφου να θεωρείται άλλη µία συνοικία της Αθήνας.

 

Σε ερώτηση για το ποια κοµµατική χροιά θα έχει η παράταξή του δηλώνει κατηγορηµατικά ότι πιστεύει πως οι κοµµατικές εξαρτήσεις κάνουν µόνο κακό στην τοπική αυτοδιοίκηση. ∆εν θέλει φυσικά τα στελέχη και οι φίλοι της παράταξης να είναι ακοµµάτιστοι, και ο καθένας µπορεί και πρέπει να έχει άποψη για τα κεντρικά πολιτικά θέµατα, αλλά σε τοπικό επίπεδο αυτό θα πρέπει να µείνει στην άκρη.

∆ηλώνει την απορία του πως ενώ όλοι οι συνυποψήφιοι για τον ∆ηµαρχιακό θώκο δηλώνουν ανεξάρτητοι από κοµµατικές δεσµεύσεις, ταυτόχρονα παίρνουν χρίσµατα ή «συµπάθειες» από τα επιτελεία των κοµµάτων.

Στο σηµείο αυτό της συνέντευξης δήλωσε και δεσµεύτηκε ότι δεν ζητάει την στήριξη κανενός κόµµατος, και ζητάει µόνο την στήριξη δηµοτών και πολιτών ανεξαρτήτως της κοµµατικής τους ταυτότητας.

 

Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζει το δίλληµα που κάποιες πλευρές θέτουν, µνηµονιακός ή αντιµνηµονιακός ∆ήµαρχος, µας δήλωσε ότι αυτό το δίλληµα προέρχεται από ανθρώπους που δεν έχουν προτάσεις και όραµα για την Πόλη, και προσπαθούν τις τοπικές εκλογές να τις ανάγουν σε πολιτικοκεντρικές.

 

Ρωτήσαµε τον κ. Πέττα ποια είναι η άποψή του για την φηµολογούµενη εκχώρηση της υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιωτικές εταιρείες και µας δήλωσε πως δεν πιστεύει πως τέτοιου είδους παροχές προς τους δηµότες θα πρέπει να δοθούν. Αν το αποτέλεσµα µιας κοινωφελούς υπηρεσίας δεν είναι ικανοποιητικό δεν χρειάζεται αµέσως να σκεφτόµαστε την εκχώρηση και ιδιωτικοποίησή του, αλλά να βρίσκουµε λύσεις για την πιο αποτελεσµατική τους λειτουργία. Επιτέλους θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι οι κοινωφελές υπηρεσίες του ∆ήµου είναι για να υπηρετούν τον ∆ηµότη και όχι τον ∆ήµαρχο.

 

Σε ερώτηση για το κοινωνικό έργο που θα πρέπει να προσφέρουν πλέον οι δήµοι, µας απάντησε πως πιστεύει πάρα πολύ στον νέο ρόλο που καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση στις αδύναµες οικονοµικές οµάδες. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία οµπρέλα προστασίας σε αυτές τις οµάδες και να νιώθουν ο δηµότες την προστασία του ∆ήµου.

 

∆εν συµφωνεί όµως στις αποσπασµατικές και αυτόνοµες πρωτοβουλίες που γίνονται αυτή την στιγµή, οι οποίες γίνονται ασυντόνιστα. Θα πρέπει ο ∆ήµος να έχει τον συντονισµό όλων αυτών των δράσεων. Επίσης βλέπει πολύ θετικά την συνεργασία που θα µπορούσε να γίνει µε την εκκλησία στο θέµα των κοινωνικών παντοπωλείων, αναγνωρίζοντας µάλιστα ότι η εκκλησία έχει και εµπειρία σε αυτόν τον τοµέα.

 

Τέλος ως προς το θέµα της Βίλας Ζωγράφου τον ρωτήσαµε πως πιστεύει ότι πρέπει να κλείσει επιτέλους αυτό το κεφάλαιο.

Μας απάντησε ότι καταρχάς πιστεύει ότι σωστά έπραξε σαν αντιπολίτευση όταν είχε πρωτοέρθει το συγκεκριµένο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο από την τότε διοίκηση του κ. Καζάκου.

∆εύτερον, σήµερα θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις που θα διασφαλίσουν ότι η Βίλα θα παραµείνει κοινόχρηστος χώρος.

© 2011 Ζωγραφόπολις - Όλα τα νέα από τον Δήμο Ζωγράφου

Scroll to top